Murafdækning

Skiferarbejde

Kviste i zink og kobber

Inddækninger i zink og kobber

Alt blikarbejde udføres

Inddækning

Inddækning af vinduer

Facaderenovering

Skal du bruge en kvalitetsbevidst blikkenslager?​

​Garanti

​I forbindelse med ankenævnet er deroprettet en garantiordning, som har til formål at sikre, at en forbruger, der har fået medhold i en klage ved ankenævnet, får opfyldt ankenævnets kendelse, hvis den indklagede VVS-installatør, grundet konkurs eller lignende, ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til ankenævnets kendelse. I sådanne tilfælde indtræder Dansk VVS’ Garantiordning og dækker udgifter op til og med 150.000 kr. inkl. moms.

Dansk VVS’ Garantiordning dækker fejl og mangler

Garantiordningen dækker kun de fejl og mangler, hvori der er givet medhold i ankenævnet. Der ydes ikke dækning for følgeskader hos klageren eller for skader og følgeskader hos tredjemand. I tilfælde af at ankenævnets kendelse omfatter udbedring af fejl eller mangler, skal disse udbedres af et medlem af Dansk VVS.

Udbetalinger fra garantiordningen​

Udbetalinger fra garantiordningen sker i henhold til ankenævnets kendelse. Og udbetalingen sker i henhold til fremsendt faktura fra den virksomhed, der har udbedret de fejl og mangler, der er omfattet af kendelsen. Garantiordningens forpligtelser ophører, hvis klageren, efter at have fået helt eller delvist medhold af ankenævnet, indbringer sagen for domstolene.

​​Firmainfo:

Ebling's Blikkenslagerforretning

CVR: 31327032

​​​Kontakt:

Telefon: 28 14 98 58

E-mail: ebling@blikvaerkstedet.dk